کلاس های آموزشی
طب پوست ایرانیان
download
1

آموزش کار با دستگاه پلاژن

 • مدت زمان آموزش : 3 جلسه
 • درک معتبر بین المللی : دارد
 • آموزش تئوری : 2 ساعت
 • آموزش عملی :3 ساعت
 • کارآموزی : 3 ساعت
 • هزینه دوره :500 هزار تومان

جزئیات بیشتر

2

آموزش کار با دستگاه هایفو

 • مدت زمان آموزش : 1 جلسه
 • درک معتبر بین المللی : دارد
 • آموزش تئوری : ندارد
 • آموزش عملی :3 ساعت
 • کارآموزی : 3 ساعت
 • هزینه دوره :500 هزار تومان

3

آموزش کربوکسی تراپی

 • مدت زمان آموزش : 1 جلسه
 • درک معتبر بین المللی : دارد
 • آموزش تئوری : ندارد
 • آموزش عملی :3 ساعت
 • کارآموزی : 3 ساعت
 • هزینه دوره :500 هزار تومان

جزئیات بیشتر