شرایط ضمانت نامه کالا:

مشترک گرامی ضمن تشکر از انتخاب شما ، این دستگاه در قبال هرگونه خرابی ناشی از ساخت تحت گارانتی میباشد. هرگونه ضربه ، تماس با مایعات و رطوبت و سرویس در مراکز متفرقه محصول را از گارانتی خارج می نماید.

در زمان ارایه خدمات همراه داشتن کارت گارانتی و هولوگرام روی کالا الزامی میباشد.